RAVNANJE S HRANO - HIGIENIČNO, VARNO IN PO PREDPISIH

Strokovno izobraževanje za vse, ki  v bolnišnicah, domovih za starejše in centrih za varstvo in delo stopajo tako ali drugače v stik s hrano

 

Iz prakse: ugotovitve notranjih nadzorov

 

Poseben dodatek seminarju: Živila za posebne zdravstvene namene

 

 

 

 

Čas in kraj:

torek, 12. februar 2019, začetek ob 9. uri, zaključek približno ob 14. uri.

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, Ribno pri Bledu

 

hotel Ribno


Hotel s svojo lokacijo in s svojo ponudbo nudi izredno prijetno okolje za delo, je zlahka dostopen in z razpoložljivim parkirnim prostorom prihrani mnogo živcev udeležencem seminarja. Nekoliko se na vsebino navezuje dejstvo, da je Hotel Ribno prvi hotel v Sloveniji, ki s svojo dejavnostjo ne proizvaja odpadkov (zero waste).

 

Izvajalci:

Tatjana Kruder, 

univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije,

ima dolgoletne izkušnjam pri delu s področja prehrane, bila je vodja prehrane v bolnišnici, organizatorka prehrane v vrtcih, zunanja strokovna sodelavka na Uradu za kemikalije na Ministrstvu za zdravje (kot vodja izobraževanja v mednarodnem projektu »kemijskovaren.si«). Sodelovala je pri mnogih projektih s področja zdravja in prehrane, izkušnje je pridobivala tudi na Mayo kliniki v Minesoti v ZDA. Zadnja leta se največ ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem oseb, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili. Izobraževanja je izvajala za številne vrtce in šole, domove za upokojence in v posebnih socialno varstvenih zavodih, redno sodeluje tudi z Ministrstvom za pravosodje, kjer je sodna izvedenka in cenilka za živila, transport, hlajenje in mesno industrijo.

 

in

 

Petra Špelič,

diplomirana Inženirka ortotike in protetike,

že 15 let dela na področju klinične -  enteralne prehrane. Zadnjih sedem let je vodja programa dietetike, kjer bolnišnice, domove in različne zavode izobražujemo na področju klinične prehrane. Redno se izobražuje na slovenskih kongresih in v tujini, na nekaterih sodelujem tudi s predavanji.

 

 

Uvod:

 

Skladno z Uredbo 852/2004 ES morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da so vse osebe, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z živili, ustrezno usposobljene. Nosilci živilske dejavnosti so tisti, ki morajo svojim zaposlenim omogočiti da so seznanjeni s pravili glede varnega dela z živili.

 

Ta predpis pa v svojem ozadju skriva neštete izvedbene, organizacijske, kadrovske in druge situacije, ki jih narekuje praksa ravnanja s hrano in je torej zahteve predpisa s hrano lahko kaj hitro spregledati. Takšnih spregledov pa ne spregleda morebitna inšpekcija, še bolj pomembno pa je, da lahko takšen "spregled" škodi bolniku, gojencu ali drugemu uporabniku storitev zavoda.  

 

Zato vas vabimo na seminar, ki bo pravni predpis spremenil v življenjsko situacijo, jo osvetlil z različnih vidikov neposredne prakse in opozoril na pasti in možnosti "spregleda". Na seminar vabimo poleg odgovornih oseb tudi vse tiste, ki pri svojem delu stopajo v stik s hrano: pripravljalci in razdeljevalci hrane, medicinske sestre in strežno osebje, čistilke in druge strokovne sodelavce, katerih delo jih lahko samo slučajno ali občasno pripelje v neposreden stik s hrano.  

 

Seminarju smo dodali še poglavje, ki ga namenjamo vsem, ki morajo razrešiti problem prehrane ljudi, ki imajo večje ali manjše motnje in težave pri prehranjevanju (žvečenje, požiranje, itd).  V poglavju "Živila za posebne zdravstvene namene" boste dobili izčrpne informacije o možni izbiri kakovostnih živil, katerih uživanje ne povzroča napora, hkrati pa dajejo telesu vse sestavine, ki jih telo potrebuje, in sicer v pravem razmerju.  

Program:

 

  1. Slovenska in EU zakonodaja na kratko ( zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil);
  2.  Učinki hrane na zdravje;
  3.  Varna prehrana in dejavniki tveganja (fizični, kemični in biološki) s poudarkom na kemičnih dejavnikih: akrilamid, trans maščobne kisline, PAH;
  4. Odgovornost za varno hrano – čigava je?
  5.  Dobra higienska praksa;
  6.  Vodenje HACCP dokumentacije;
  7.  Najpogostejša neskladja, ugotovljena med notranjim nadzorom;
  8.  Priprava na inšpekcijski nadzor;
  9.  Živila za posebne zdravstvene namene. 

   

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 140,00 € (170,80 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj.

Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 

100,00 € (122,00€ z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana, 
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  19 - 0201, 
po izstavitvi našega računa.

Pri proračunskih porabnikih upoštevamo njihove roke plačil po izdaji računa.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana