Prepoznavanje in obvladovanje stresa - interaktivna delavnica

 Stres in izgorelost sta v svojih posledicah pomembni poslovno ekonomski kategoriji.


Interaktivna delavnica ponuja rešitve, ki zmanjšujejo ali izničujejo negativne vplive stresa, zaskrbljenosti  in izgorelosti na kakovost in količino opravljenega dela.


Vsak udeleženec prejme darilo: zgoščenko s programom sproščanja.


Možna je tudi izvedba delavnice po naročilu za posamezno podjetje, kar ima številne prednosti.

 

Čas in kraj:

četrtek, 13. december 2018, začetek ob 9. uri, zaključek približno ob 14. uri.

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, Ribno pri Bledu

 

hotel Ribno


Hotel s svojo lokacijo in s svojo ponudbo nudi izredno prijetno okolje za delo, kar je za tematiko interaktivne delavnice o prepoznavanju in obvladovanju stresa še posebej zelo pomembno. Tako vam lahko poleg zaokroženega programa in strokovnega vodenja delavnice obljubimo najboljše pogoje za prijetno počutje, kar seveda povečuje učinkovitost izobraževanja.

 

Izvajalci:

  

Marko Kostelec, univ. dipl. soc. delavec

 

Izvajalec ima več kot 15 let delovnih izkušenj na vodstvenih pozicijah v IT sektorju, od tega 8 let kot direktor za razvoj in selekcijo kadrov. Je samostojni podjetnik, ki kot svetovalec, predavatelj in coach sodeluje s podjetji, kakor tudi z deležniki na socialnem in pedagoškem področju. Redno izvaja vodstvene in komunikacijske delavnice ter individualni in timski coaching.  

Uvod:

Stres in zaskrbljenost sta izrazito negativna pojava v sodobnem svetu in prehajata v epidemijsko stanje ter pogosto predstavljata veliko breme za posameznika. Seveda imajo neobvladan in zatajevan stres, zaskrbljenost in izgorelost izrazito negativne posledice na delovne sposobnosti posameznika,  tako v kakovostnem kot tudi v količinskem smislu.

 

Zaradi tega je še kako pomembno, da sleherni posameznik spozna in osvoji tehnike za ravnanje v stresnih situacijah, tako da umiri telo in s tem povezane telesne senzacije ter da se mentalno okrepi. 

 

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim, saj se zaradi kompleksnosti delovnega okolja, velikega števila sprememb in različnih pritiskov zaposleni pogosto znajdejo v negativnih ali pasivnih razpoloženjih ter čustvenih stanjih, ki jih povezujemo s stresom. Namen delavnice je, naučiti udeležence, kako prepoznavati zgodnje znake stresa, kako ravnati v stresnih situacijah ter jih naučiti nekaterih tehnik za obvladovanje stresnih situacij.

 

Namen in cilj delavnice torej je: 

 • spoprijemati se s stresom;
 • s pravilno komunikacijo zmanjšati stres;
 • spoznati svoja gonila za delovanje, v povezavi s stresom,
 • spoznati in usvojiti strategije spoprijemanja s stresom.

 

Vsak udeleženec prejme darilo - zgoščenko z zvočnim programom sproščanja. Avtor je doc. dr.Tone PAČNIK, klinični psiholog.

Število udeležencev je zaradi načina dela omejeno.

 

Razmislite o izvedbi po naročilu!

Program delavnice je zelo primeren tudi za izvedbo po naročilu, torej za posamezno podjetje, zavod ali ustanovo. Prednosti takšne izvedbe so:

 • prilagoditev vsebine značilnostim poslovnega okolja naročnika,
 • prilagoditev termina izvedbe delovnemu ritmu naročnika,
 • bistveno nižja ceno na udeleženca.

Za neobvezno ponudbo za izvedbo po naročilu pokličite med 9. in 13. uro na 01 511 31 60 ali 041 695 728 ali pišite na info@odin.si, v rubriko "zadeva" pa vpišite: ponudba za antistresno delavnico.

 

Program:

  

 • Kaj je pozitiven in kaj negativen stres


 • Prepoznavanje simptomov stresa


 • Strategije za obvladovanje stresa


 • Življenjske pozicije in mesto nadzora


 • Asertivna komunikacija je preventiva pred stresom, izgorelostjo in depresijo


 • Kaj nas zares žene in obenem spravlja v stres

 

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 145,00 € (176,90 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj.

Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 

100,00 € (122,00€ z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana, med 6. in 13. decembrom 2018 na račun
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 1201,

ali po izstavitvi našega računa.

Pri proračunskih porabnikih upoštevamo njihove roke plačil po izdaji računa.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana