Dezinfekcija pitne vode (brezplačen seminar)

 

Kako zagotoviti dezinfekcijo, če nimaš na voljo električne energije,

 

prednosti in slabosti dezinfekcije s klordioksidom,

 

in druga praktična in aktualna vprašanja!

Čas in kraj:

sreda, 11. marec 2015
M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška (zemljevid)
začetek ob 10.00 in zaključek približno ob 13.00.


Parkirišče je v neposredni bližini.

Izvajalci:

 

Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn.,
samostojna svetovalka za pitno vodo,
sodna izvedenka in sodna cenilka za živilstvo

 

in

 

Boštjan Pečenko, univ. dipl. inž.
enviTEC, Technologie GmbH

 

Uvod:


Priprava pitne vode je ena najbolj odgovornih in hkrati najbolj zahtevnih nalog vseh, ki upravljajo s sistemi za pitno vodo, ne glede na njihovo velikost. Zahteve po kakovostni in neoporečni pitni vodi so enake, tako za zelo velike in razvejane sisteme kakor tudi za majhne ali celo interne sisteme.

 

V program smo uvrstili praktične informaciej in nasvete, saj dosedanje izkušnje strokovnih posvetov kažejo, da so takšne oblike informiranja najbolj učinkovite in omogočajo izmenjavo mnenj in izkušenj tudi med udeleženci.

 

Seminar je predvsem namenjen strokovnim in odgovornim delavcem, kot so: predstavniki komunalnih in drugih javnih podjetij, predstavniki lokalnih ali vaških skupnosti, ki skrbijo za pitno vodo, predstavniki občin ali drugih lokalnih skupnosti, predstavniki raznih tovarn in drugih objektov, ki imajo svoj vodovodni sistem, kot so hoteli, kmečki turizmi, bolnišnice in podobno, ter vsem, ki jih problematika zdrave pitne vode zanima in se z njo ukvarjajo: politične stranke, društva in združenja, civilne pobude in nevladne organizacije, itd. Seminar je namenjen tudi uporabnikom vode, na primer upravljavcem stanovanjskih blokov ter krajevnim skupnostim, saj morajo vedeti, kaj so jim upravljavci dolžni zagotoviti v zvezi s pitno vodo.

Program:

 

1. Zahteve zakonodaje v zvezi s pripravo pitne vode

 

2. Praktični prikaz reševanja težav s pitno vodo:

  • Površinska voda in vpliv vremena na kakovost pitne vode
  • Registracija biocidnih izdelkov, primernih za dezinfekcijo pitne vode
  • Kako zagotoviti dezinfekcijo, če nimaš na razpolago električne energije?
  • Iskanje reštev

 3. Klorov dioksid

  • dezinfekcija s klordioksidom
  • prednosti in slabosti; praktične rešitve

 4. Vprašanja, dileme – odgovori, rešitve

 

Kotizacija in prijava:

Seminar je brezplačen, a prijava je obvezna!