Šola porekla blaga

Spomladanski vpis v edini program v Sloveniji, ki usposablja kadre za samostojno opravljanje postopkov v zvezi s poreklom blaga v zunanjetrgovinskih in carinskih poslih v podjetju

 

Omejeno število vpisnih mest

  

POZOR!

Za dogovor o možnosti plačila v dveh obrokih pokličite na številko 01 511 31 60

vsak delavnik med 9. in 13. uro.!

Čas in kraj:

 

Usposabljanje bo ob petkih od 12.00 do 15.30, in sicer:

10. 4. 2015 (začetek),
17. 4. 2015,
24. 4. 2015,
  8. 5. 2015,

15. 5. 2015 (preizkus znanja).

 

CITY hotel - konferenčni center, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana, zemljevid

 


Udeležencem priporočamo, da parkirajo svoja vozila v eni bližnjih parkirnih hiš ali na parkirišču pri železniški postaji.

Izvajalci:

 

Ana MAČEK, Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, Sektor za carinsko tarifo 

 

Marjan GLIHA-VAVPOTIČ, Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, Sektor za carinsko tarifo 

 

Iztok LESKOVAR, Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, Sektor za carinsko tarifo 

 

Uvod:

Vse hitrejši razvoj gospodarskega sodelovanja slovenskih podjetij s tujino zahteva na odgovornih položajih v podjetjih usposobljene ljudi, ki bodo znali brezhibno voditi zunanjetrgovinske posle. V tem strokovnem okviru je strokovno in poslovno-ekonomsko eno najbolj zahtevnih področij ravno poreklo blaga.

 

Zato je ODIN na podlagi dolgoletne tradicije izobraževanja in usposabljanja na področju carinskega in zunanjetrgovinskega poslovanja pripravil 20 urni program specialističnega usposabljanja za opravljanje poslov na tem področju.

 

Po prvi zelo odmevni izvedbi jeseni 2014 vpisujemo torej spomladanski program Šole, k vpisu pa vabimo predvsem: 

 

  • tiste, ki se v podjetjih uvajate v delo na področju zunanjetrgovinskega poslovanja;
  • tiste, ki prevzemate vodenje uvoznih in izvoznih oddelkov in imate ustrezno stopnjo izobrazbe, nimate pa specialnih strokovnih znanj s področij, ki jih morate poznati za operativno delo;
  • tiste, ki že opravljate uvozne in izvozne posle, pa bi radi svoja znanja učvrstili in sistematično uredili, da bi jih lahko uporabljali v praksi;
  • direktorje manjših in srednjih podjetij, ki poslujejo ali nameravajo poslovati s tujino.

 

S pridobljenimi znanji bodo lahko kandidati prispevali h konkurenčnosti podjetja, saj preferencialno poreklo prinaša določene carinske ugodnosti - znižanje carinskih stopenj ali celo njihovo oprostitev. Zato je treba vedno že vnaprej dobro razmisliti, kakšno je pravilo za pridobitev preferencialnega porekla in kje nabavljati izdelke ali polizdelke, saj je blago, ki ima preferencialno poreklo, mnogo lažje prodati. Kandidati se bodo torej naučili pravil, ki jih morajo poznati, če želijo, da bo njihovo podjetje uspešno pri trgovanju tako s tretjimi državami kot tudi z državami članicami EU.

 

Program poteka v štirih srečanjih, zaključuje pa ga preizkus znanja na petem srečanju. Udeleženci boste prejeli ustrezna pisna gradiva ter napotke s praktičnim prikazom (internetne povezave na ustrezne strokovne naslove), šolanje pa poleg predavanj vključuje tudi praktične vaje.

 

Udeleženci boste po uspešnem pisnem preizkusu znanja prejeli potrdila o obvladovanju specialističnih znanj s področja porekla blaga. Potrdila sicer nimajo formalno pravne veljave, zagotavljajo pa, da imetnik takega potrdila obvladuje znanja, navedena v programu.

Program:

 

1. CARINSKA TARIFA: Splošna pravila (SP); / Osnove KNCT – kombinirane nomenklature carinske tarife; / Pomen KNCT za carino, statistiko (INTRASTAT), poreklo blaga, DDV različne konvencije, itd.; / Vsebina in elementi KNCT; / Struktura carinske oznake; / Temeljna pravila in primeri uporabe; / Enotne mere; / Režimi; / Uvrščanje različnih vrst blaga; / Poenostavljeno uvrščanje; / Vrstni red in enotnost uvrščanja; / Vaje: določanje carinske tarife;

 

2. TARIC: Kaj je TARIC in njegova zakonska osnova; / Katere podatke vsebuje TARIC in kako so strukturirani; / Ukrepi v TARIC-u; / Izračun dajatev za posebne vrste blaga; / Razlaga opomb in napotek na predpis; / Vaje: Spoznavanje sistema z neposrednim vstopom v TARIC.

 

3. POREKLO BLAGA

  1. uvod, nepreferencialno poreklo, status blaga in carinske unije;
  2. preferencialno poreklo - notranji trg EU, enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi;
  3. preferencialno poreklo na podlagi sporazumov;
  4. vaje in primeri, ponavljanje in utrjevanje snovi;
  5. viri, literatura, napotki za nadaljnje sprotno samoizobraževanje in izpopolnjevanje znanja.

 

4. PREIZKUS ZNANJA

 

Kotizacija in prijava:

 

Kotizacija za udeleženca je 400,00 € (488,00 € z 22% DDV).
in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 300,00 € (366,00 € z 20% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  15 - 3001.

 

Nudimo Vam možnost plačila v dveh obrokih. Za podrobnosti pokličite 01 511 31 60 ali pišite na naslov: info@odin.si. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po telefaksu: 01/ 511 31 65
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana