Seznam pogostih vprašanj


 

Pogosto preberemo, da je razpisan seminar ali delavnica ali posvet. Zanima me, kakšna je razlika, saj je sama nisem opazila, pa sem bila enkrat na posvetu in enkrat na delavnici?
 

Upamo, da to nista bila naša delavnica in posvet! Razliko bi namreč morali opaziti, sicer je organizator slabo izbral poimenovanje izobraževalnega dogodka, ali pa ga je slabo izpeljal. Pogosto izobraževanje poimenujejo tako ali drugače zato, ker bi želeli s tem povečati zanimanje in posledično obisk. To pa je zloraba strokovnih poimenovanj različnih oblik dela.
SEMINAR je izobraževanje, kjer ima pretežno besedo strokovni izvajalec – predavatelji (ali več njih), udeleženci pa snov spoznavajo in spremljajo. Njihova aktivna vloga je predvsem v zastavljanju dodatnih vprašanj. Seminar praviloma obravnava teme, ki so nove ali ki pomenijo dopolnjevanje strokovnega znanja slušateljev, pomembno vlogo pri seminarju ima seminarsko pisno gradivo. Namen seminarja je torej spoznati nova dejstva ali na novo obnoviti poznavanje snovi.
DELAVNICA je izobraževanje, kjer je strokovni izvajalec toliko predavatelj, kolikor je tudi moderator. Snov torej podaja, hkrati pa jo oblikuje tudi v naloge in vaje, ki jih udeleženci posamič ali v skupini (ali več manjših skupinah) rešujejo ter potem primerjajo rezultate ter ugotavljajo postopke dela, napake, izvirne rešitve, itd. Namen delavnice je torej naučiti se, osvojiti nekatere postopke dela oziroma spoznati različne metode in načine reševanja določenih nalog. Praviloma naj bi imela zaradi načina dela delavnica omejeno število udeležencev.
POSVET je razširjena oblika seminarja, kjer imajo sicer glavno besedo strokovni izvajalci – predavatelji, vendar mora biti organizacija dogodka taka, da lahko tudi udeleženci ne le zastavljajo vprašanja, pač pa tudi izražajo mnenja o določeni temi, predstavljajo svoje izkušnje, sprožajo (polemične) razprave in podobno. Namen posveta torej je soočati različne ali dopolnjujoče poglede na določeno temo ter s tem omogočiti vsem širši vpogled in boljše poznavanje snovi.
 


Več...