Seznam pogostih vprašanj


Če na nekem seminarju udeleženec ni zadovoljen z vsebino ali z organizacijo, ali ima možnost reklamacije? Ali lahko zahteva povrnitev stroškov za kotizacijo, potnih stroškov, stroškov zaradi izgube delovnega časa?
 

Zagotovo morajo biti v takšnih primerih udeleženci zaščiteni, kot so zaščiteni kupci drugih storitev ali izdelkov. Morebitno reklamacijo pa mora udeleženec seveda utemeljiti. Kadar gre za manjše (upravičene) pritožbe, se najpogosteje uspemo dogovoriti tako, da je zadovoljen udeleženec in da smo zadovoljni mi.
Problem bi nastal, kadar je reklamacija tako velika, kot navajate v drugem delu vprašanja. Takšnega primera še nismo imeli v 20 letnem delovanju, menimo pa, da tudi skoraj ni mogoče, da bi do tega prišlo. Vsako izvedbo namreč vedno spremlja predstavnik ODIN-a in bi tako hude napake, ki bi upravičevale tako drastično pritožbo, zaznal še preden bi do pritožbe lahko prišlo, ter seveda ukrepal. Poleg tega bi bilo težko utemeljiti, zakaj se od denimo dvajsetih udeležencev samo enemu zdi, da je bil deležen tako zelo slabe storitve.
Odgovor na to vprašanje je na srečo lahko samo načelen. Kot rečeno, vsako pritožbo do sedaj smo uspeli razrešiti v obojestransko zadovoljstvo, to pa pomeni, da pred svojo odgovornostjo ne bežimo in da prisluhnemo vsakemu mnenju udeležencev.
 


Več...